Gra a Gra 2010. Viure i veure l’acte performatiu

Escrit per Anna Caixach el 03/12/2010

El Workcenter of Jerzy Grotowski and Thomas Richards a Barcelona.

Projecte dirigit per Anna Caixach.

gra-a-gra-2010