Una bella història

Escrit per Anna Caixach el 24/10/2022

Recordo una bella història japonesa en la que l’ambició d’un monjo novici era dibuixar un cercle perfecte amb un pinzell. Havia treballat durant molt temps però el cercle no era mai perfecte. El novici va decidir visitar el monjo més instruït del monestir per demanar-li consell i aquest li va dir que el seu problema venia del mateix voler dibuixar un cercle perfecte. Li va dir: és molt simple, intenta no intentar. Aquesta indicació, entesa a nivell profund, implica el desaferrament total de la nostra voluntat i subsegüentment portarà de manera inevitable també al desaferrament de la nostra creença de ser un «jo» personal i separat. Però si aquesta comprensió no ha percolat la nostra manera de pensar i de sentir el cos, i simplement es manté a nivell mental, serà la ment finita repetint-se a si mateixa que ha d’intentar no intentar i d’aquesta manera el resultat serà que el cercle continuarà no sent perfecte. 

Llegir més